uk_bg

 

 


 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2018 г.    У Х Т - ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР!

 

 

  

 Защо избрах да уча в УХТ ?    ВИДЕО 


    Крайният срок за регистрация в 65-та Юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2018” се удължава до 14.09.2018 г.