uk_bg

 

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017 г.    У Х Т - ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР!

on line - кандидатстване 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ, ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА, В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:


 Проверка на резултатите от ТРЕТО КЛАСИРАНЕ! ЛИНК1 или  ЛИНК2

 Информация по кандидатстудентски въпроси на телефон 032 643 637; 032 603 730.

Кандидатстудентска кампания 2017 г.

 

 

  ВИДЕО