uk_bg
Новини и събития
VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ 2015, 11 - 13 юни СУБ Пловдив.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИТЕ!

В последното издание на рейтинговата система на Висшите училища в РБългария, с държавно финансиране, УХТ има следните резултати:

ПН „Хранителни технологии“ I място; ПН „Биотехнологии“ – II място; ПН „Енергетика“ II място; ПН „Туризъм“ – III място; ПН „Машинно инженерство“ – III място; ПН „Общо инженерство“ – VI място.


 

 

        ВИДЕО