uk_bg
Новини и събития
На вниманието на студентите:Записване на студенти в горен курс и подаване на документи за общежитие...
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ (ФС) И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КАТЕДРИ И ЦЕНТРОВЕ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Такси за кандидатстване и за обучение учебна 2017/18 г.