uk_bg
Новини и събития
ПОКАНА-заседание на ФС, Технически факултет
УХТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2018/2019 Г.
Поканата за академичната лекция:Introduction to Food Safety: “From upset stomach to an industry crisis”