uk_bg
Новини и събития
На вниманието на първокурсниците
ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПОКАНА до членовете на ФС на Технологичен факултет

 

 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017 г.    У Х Т - ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР!

on line - кандидатстване 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

 ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ, ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ПО 
 ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, В ОКС „БАКАЛАВЪР” - В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, В ОКС “БАКАЛАВЪР” -  В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:


 Информация по кандидатстудентски въпроси на телефон 032 643 637; 032 603 730.

Кандидатстудентска кампания 2017 г.

 

 

  ВИДЕО