uk_bg
Новини и събития
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - “Доставка на хранителни продукти”
Разяснителна среща относно възможностите за международна мобилност и процедурите за кандидатстване по програма Еразъм за учебната 2014-2015 г.
Програма за летен стаж на „АТАРО КЛИМА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 МОН-Рейтингова система на висшите училища в България за 2013 г. Професионални направления: Хранителни технологии – първа позиция; Биотехнологии – втора позиция ; Енергетика-Топлотехника – втора позиция; Машинно инж .- пета позиция

  

 

 

 

 

Наука, образование, иновации -

 двигатели на растежа в хранителната промишленост

 

 

 

 ХРОНИКА

на Юбилейните тържества

 
  
в.  Спектър Юбилейно издание