uk_bg

 

  

Научна конференция 

"ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2014"

ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОГРАМА - ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ

 

 

Наука, образование, иновации -

 двигатели на растежа в хранителната промишленост

 

 

 

 
  
в.  Спектър Юбилейно издание