uk_bg
Новини и събития
УХТ Център за международни проекти и програма Еразъм+
Пловдив с нов академик в областта на хранителните технологии

 „...Възлюбихте своя род и
 посяхте скъпо семе,
 с неговий се радва плод
 цялото славянско племе.
 Името ни и родът
 от забвенье вий спасихте,
 към просвета в славен път
 вие нази устремихте....
 ...Зарад вази можем днес,
 свети Кириле, Методий,
 да живеем с гордост, с чест
 между другите народи.
 Дорде трае наш език,
 боговдъхновени братя,
 ваший подвиг свят, велик ,
ще се слави на земята.” 

Константин Величкович – „Св. Кирил и Методий”

 

Уважаеми преподаватели и служители, скъпи студенти!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

 

ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. КОЛЬО ДИНКОВ

 

РЕКТОР НА УХТ - ПЛОВДИВ

 


НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИТЕ!

В последното издание на рейтинговата система на Висшите училища в РБългария, с държавно финансиране, УХТ има следните резултати:

ПН „Хранителни технологии“ I място; ПН „Биотехнологии“ – II място; ПН „Енергетика“ II място; ПН „Туризъм“ – III място; ПН „Машинно инженерство“ – III място; ПН „Общо инженерство“ – VI място.


 

 

        ВИДЕО


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2015"
 

Хранителният холдинг „Белла България“ предоставя 3 годишни стипендии за студентите от Технологичен факултет в УХТ