uk_bg
Новини и събития
ПОКАНА-заседание на ФС, Технически факултет
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ - съобщение за записаните в курса

 

 


П Р О Г Р А М А

на 64-та научна конференция с международно участие

"Хранителна наука, техника и технологии - 2017"

 

19 - 21 октомври 2017 г.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  ВИДЕО