uk_bg
Новини и събития
Годишни стипендии за студентите от Технологичен факултет
„Панаир на науката” стимулира младите изследователи


НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИТЕ!

В последното издание на рейтинговата система на Висшите училища в РБългария, с държавно финансиране, УХТ има следните резултати:

ПН „Хранителни технологии“ I място; ПН „Биотехнологии“ – II място; ПН „Енергетика“ II място; ПН „Туризъм“ – III място; ПН „Машинно инженерство“ – III място; ПН „Общо инженерство“ – VI място.


 

 

        ВИДЕО


ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2015"

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2015