uk_bg

 

 

 

ОТКРИВАМЕ НОВАТА АКАДЕМИЧНА УЧЕБНА ГОДИНА !!!

Прием платено обучение !!!

за повече информация тук

   

 МОН-Рейтингова система на висшите училища в България за 2013 г. Професионални направления: Хранителни технологии – първа позиция; Биотехнологии – втора позиция ; Енергетика-Топлотехника – втора позиция; Машинно инж .- пета позиция

  

 

 

Научна конференция 

"ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2014"

 

 

Наука, образование, иновации -

 двигатели на растежа в хранителната промишленост

 

 

 

 
  
в.  Спектър Юбилейно издание