bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Специалности – кратка анотация – Бакалавър

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Технология и качество на храни

 Технология и дизайн на храни и ароматно – вкусови продукти

Технология на виното и пивото  презентация
Анализ, контрол и екология на храните

Биотехнологии  презентация / изучавани дисциплини и реализация

Технология на ферментационните продукти на френски език   презентация

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
Автоматика, информационна и управляваща техника брошура / презентация / брошура / история
Компютърни системи и технологии
Топлотехника       презентация
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика на хранителната индустрия
Туризъм
Хотелиерство и ресторантьорство
Храни, хранене и диететика
Кетъринг

Хранене и туризъм

Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество