uk_bg

 

СПЕЦИАЛНОСТИПълно наименование

Абривиатура

 
 

Технология на месото и млякото

ТММ

 

Консервиране и хладилна технология

КХТ

 

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

ТЗФХСП

 

Технология на виното и пивото

ТВП

 

Технология на тютюна и тютюневите изделия

ТТТИ

 

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

ТМЕМПК

 

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

ТЗЗИННХ

 

Химия и микробиология на храните

ХМХ

 

Анализ и контрол на хранителните продукти

АКХП

 

Храни, хранене и диететика

ХХД

 

Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

ЕИХИ

 

Безопасност на храните БНХ  

Биотехнологии

БИО

 

Технология на ферментационните продукти (с изучаване на френски език) по магистърска програма

ТФП

 

Автоматика, информационна и управляваща техника

АИУТ

 

Компютърни системи и технологии

КСТ

 

Топлотехника

ТОП

 

Енергийна ефективност

ЕЕ

 

Хранително машиностроене

ХМ

 

Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия

ТХБИ

 

Туризъм

ТУР

 

Кетъринг

КЕТ

 

Хотелиерство и ресторантьорство

ХР

 

Индустриален мениджмънт

ИМ

 

Икономика на хранителната индустрия

ИХИ

 

Икономика на туристическата индустрия

ИТИ

 

 

Tърсене
По населено място: По специалност: