uk_bg
ПОКАНИ - Предстоящи научни форуми
Министерството на образованието и науката обявява конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др., на български граждани в чужбина през академичната 2016-2017 година.
30.11.2015 08:55:48

ОБЯВА

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Изпращаме Ви обявата на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,

на български граждани в чужбина през академичната 2016-2017 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.