uk_bg
Новини
УХТ откри учебната година с нови проектни перспективи
26.09.2016 15:05:15

 УХТ откри учебната година с нови проектни перспективи

галерия


Церемонията започна с български народни танци в изпълнение на университетския състав „Пълдин” и последвало право тракийско хоро.

Домакини и гости отчупиха от пита с мед, а до ръководството на УХТ в уводната фолклорна програма  бяха ректорът на Аграрния университет – проф. Христина Янчева, и на АМТИИ – проф. Милчо Василев.

С присъствието си уважиха официалната  церемония и бившите ректори на Университета по хранителни технологии – проф. Димитър Хаджикинов и проф. Георги Вълчев.

Гости на тържеството бяха кметът на община Пловдив Иван Тотев, народните представители Менда Стоянова, Петър Петров, Атанас Ташков, главният секретар на Областната администрация Борислав Димов. В словото си ректорът на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков определи образованието като продукт на човешката цивилизация, акцентирайки върху ролята му за личностното развитие.

Радостно е да съобщя, че само преди дни бе подписан договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, чрез която ще бъдат обновени изцяло първи и втори корпус на Университета.  Също така Университетът е партньор на Министерството на образованието и науката при осъществяването на проект ,,Студентски практики”, финансиран от Европейския социален фонд. Този проект увеличава практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите студенти спрямо динамиката на пазара на труда, подчерта проф. Динков.

Тази година УХТ съвместно с Аграрния университет, Медицинския университет и Пловдивския университет ще кандидатства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за „Изграждане и развитие на център за върховни постижения” в приоритетно направление „Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии”. Паралелно се подготвя и проектно предложение за „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Ректорът връчи тържествено книжките на новоприети студенти отличници.

В приветствието си, при официалното откриване на академичната 2016/2017 година, г-н Иван Тотев подчерта значителните успехи на Пловдив в икономически план и, че това се дължи до голяма степен на наличието на добра инфраструктура и образовани кадри. Кметът акцентира на стуктуроопределящата роля на Университета по хранителни технологии за общината в областта на хранителната промишленост и на значението и ролята му при подготовката на кадри в национален мащаб.