uk_bg
Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
24.10.2016 12:21:25

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Учени от 16 държави на „Хранителна наука, техника и технологии 2016”

  към галерия

 

Качеството на храната, иновации в науката, техниката, технологиите и биотехнологиите анализират на двудневна научна конференция с международно участие в Университета по хранителни технологии. Сто и десет делегати, сред които чужденци от шестнайсет държави, презентират над 115 научни изследвания.

Академичният форум „Хранителна наука, техника и технологии 2016” беше открит днес сутринта, а тазгодишното издание на конференцията е 63-то в нейното провеждане.

Хранително-вкусовата промишленост е водещ отрасъл в икономиката на България. Затова и осигуряването на условия за устойчивото му развитие е от ключово значение за бъдещето на страната. Нашата международна конференция обединява постиженията на специалистите от отрасъла за гарантиране доброто качество и безопасността на храните и заедно с това е мост между образованието, науката и бизнеса в сферата на хранителните технологии”, посочи в приветствието си към участниците и гостите ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д. т н. инж. Кольо Динков.

В трите тематични направления на конференцията пленарни доклади изнесоха поканените лектори: проф. д-р Волфрам Шнекел, Доктор хонорис кауза на УХТ (Германия); проф. д-р Салваторе Козентино (Италия) и проф. д-р Никола Калоянов (Технически университет – София).

С почетен знак и грамота бяха отличени десетки преподаватели от Университета по хранителни технологии, придобили научната длъжност професор и доцент и научната степен „доктор” и „доктор на науките”.