uk_bg
ПОКАНИ - Предстоящи научни форуми
Международная научно-практическая интернет- конференция «Биотехнология: опыт, традиции и инновации»
28.10.2016 16:05:20

 

 

Информационное письмо

Information letter:

 

 

Уважаемые колеги!

Много ми е приятно да Ви поканя за една от наши интернет-конференции. 

 В условия на нашия Договор о сътрудничество за сътрудники на УХТ участие ще бъде без плащане.

Заместител на декана по научната работа

доцент Галина Била