uk_bg
Новини
Проучване на нагласите за подобряване на компетентностите на преподавателите във висшите училища в България
01.03.2017 11:52:01

  

Проучване на нагласите за подобряване на компетентностите на преподавателите във висшите училища в България

Въпросникът за преподаватели е на адрес:

https://goo.gl/forms/iQ0CkDZMS5P2xSAS2

Въпросникът за студенти е на адрес: 

https://goo.gl/forms/vZEYaEvCLjgjQV2t1

 

 

Проучването се  осъществява онлайн!