uk_bg
ПОКАНИ - Предстоящи научни форуми
Покана
27.03.2017 09:16:55

 Уважаеми колеги,
Предстои провеждане на Пета международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2017), място: гр. Пловдив, НТС с Дом на науката и техниката - Пловдив,  дата: 5-7 юни 2017 г.
Изпращам прикачен файл с условията и сроковете за участие.
Проф. инж. Георги Сомов
Зам. председател на НТС с ДНТ - Пловдив