uk_bg
Новини
ПОКАНА до членовете на ОС на Технологичен факултет
03.04.2017 13:33:55

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

при УХТ – ПЛОВДИВ

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание

Уважаеми членове,

На основание на чл.26, ал.6 от ЗВО и чл.27, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройство и дейността на УХТ-Пловдив, се свиква  Общо събрание на Технологичния факултет при УХТ – Пловдив на 12.04.2017 г. (сряда) от 1500 часа в аула 205 на блок 1 при следния

Дневен ред:

1.      Отчет на Декана на Технологичен факултет за периода от 03. 2016 г. до 03. 2017 г.

2.      Частичен избор на членове на Факултетен съвет към Технологичен факултет

Материалите  от дневния ред са на Ваше разположение в библиотеката на Университета.

Разчитаме на присъствието и активното Ви участие!

 

03.04.2017 г.     

Декан:                            Председател на ОС:

(доц. д.н. Г. Иванов)              (доц. д-р Хр. Спасов)