uk_bg
Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
13.04.2017 10:15:46

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване за летен семестър на учебната 2016/2017 година за бакалаври и магистри, задочно обучение ще става от 24.04.2017 г. до 19.05.2017 г.

Необходими документи:

Квитанция за платена такса (от банката) или квитанция от касата (такса заплатена през постерминала на УХТ-касата)

Студентска книжка