uk_bg
Новини
ЕРАЗЪМ+
16.05.2017 10:07:07

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

От 16.05.2017 г. до 31.05.2017 г. се приемат заявления за кандидатстване от преподаватели и непреподавателски състав за участие в Първо класиране по дейност ,,Мобилност” на секторна програма ,,Еразъм+” за учебната 2017/2018 година. 

Заявления за кандидатстване, заедно с другите необходими документи, се подават в стая № 113, бл. 1 - Секторна програма „Еразъм+”. 

Повече информация и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: http://uft-plovdiv.bg