uk_bg
Новини
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ УХТ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН
01.06.2017 16:55:56

 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ УХТ

В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

 

 

 


 

 

Подписване на Договор за реализиране на съвместни образователни проекти и поредица от полезни срещи включи обиколката на Делегация от Университета по хранителни технологии-Пловдив в Република Казахстан – градовете Алмати и Астана.

 

По време на срещата с ректора на Алматинския технологичен университета проф. Талгат Кулажанов, бе подписан Договор за съвместно обучение на студенти между двата университета. В него се определят конкретните параметри  на обмена на студенти и преподаватели.

 

Почетната диплома и огърлицата на „Доктор хонорис кауза” бе връчена на Президента на Алматинския технологичен университет – проф. д-р Куралбек Кулажанов, за неговия изключителен принос в развитието на двустранното сътрудничество и образователния обмен между двата университета и за забележителната му научна, преподавателска и ръководна дейност в областта на хранителните технологии.

По време на посещението бе предоставена възможност за популяризиране на УХТ и представяне на възможностите за обучение в УХТ на специално организирана среща с представители на академичната общност на Алматинския технологичен университет. Почетен плакет на УХТ бе връчен на Ректора на АТУ – проф. Талгат Кулажанов.

 

Ректорът на УХТ проф. д.т.н. Кольо Динков и Деканът на Технологичния факултет доц. Галин Иванов посетиха Казахския университет по технологии и бизнес, град Астана и обсъдиха конкретни направления за съвместна дейност с Ректора на университета – проф. Мурат Шукеевич и представители на Ръководството. Подписан бе Рамков договор за сътрудничество в сферата на образованието и науката.