uk_bg
Новини
Фонд „Научни изследвания” за 2017 г.
06.06.2017 15:33:50

 

 Фонд „Научни изследвания“ отправя

ПОКАНА

за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.“


Уведомяваме Ви, че на сайта на Фонд „Научни изследвания” е обявена покана за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.”.