uk_bg
Новини
Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
13.06.2017 14:29:21

 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ

Утвърждавам:  

Ректор проф. дтн инж. К. Динков

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

от 26.06.2017 г. до 01.07.2017 г.

срокът за подаване на заявление за явяване

на Държавен изпит/Дипломна защита

до 23.06.2017 г. /включително/ в отдел „Учебен“

N

КАТЕДРА/ЦЕНТЪР

Дата

Зала

Час

1.

Консервиране и хладилна технология

28.06.17 г.

с.з.225/бл.3

10,00

2.

Технология на месото и рибата-дипломни проекти

29.06.17 г.

л.312/бл.3

9,00

 

Държавен изпит

Специалност

·      Технология на месото и млякото

·      Контрол и безопасност на храните от животински произход

29.06.17 г.

с.з. 222/бл.3

9,00

3.

Технология на млякото и млечните продукти

30.06.17 г.

л.306/бл.3

9,00

4.

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

30.06.17 г.

с.з.354/бл.1

9,00

5.

Технология на виното и пивото

 29.06.17 г. и

 30.06.17 г.

с.з.402/бл.1

8,30

6.

Биотехнология

29.06.17 г.

с.з.312/бл.4

9,00

7.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

30.06.17 г.

с.з.311/бл.1

9,00

8.

Технология на захарта, зах.изделия, нишестето и ниш. хидролизати

29.06.17 г.

л.307/бл.1

10,00

9.

Технология на мазнините, ет. масла, парфюм. и козметиката

30.06.17 г.

л.361а/бл.1

9,00

10.

Органична химия и неорганична химия и Микробиология

Специалност

Химия и микробиология на храните

29.06.17 г.

л.219/бл.1

9,00

11.

Аналитична химия и физикохимия

28.06.17 г.

с.з.211/бл.2

9,00

12.

Качество и безопасност на храните

28.06.17 г.

с.з.222/бл.3

9,00

13.

Хранене и туризъм

Специалност:

- Хотелиерство и ресторантьорство

- Туризъм

- Кетъринг

 

 

29.06.17 г.

30.06.17 г.

 

203/бл.3

 

8,30

- Храни, хранене и диететика

28.06.17г.

с.з.203/бл.3

8,30

14.

Икономика на хранителната индустрия

28.06.17 г.

с.з.212/бл.2

9,00

15.

Индустриален бизнес и предприемачество

 

 

Специалност

Индустриален мениджмънт

30.06.17 г.

с.з.502/бл.1

9,00

 

Специалности

Икономика на туристическата индустрия

Корпоративен бизнес и предприемачество

29.06.17 г.

с.з.354/бл.1

9,00

16.

Инженерна екология

 

 

Специалност

- Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

30.06.17 г.

л.382/бл.3

10,00

17.

Компютърни системи и технологии

-         Държавен изпит

-         Дипломна работа

 

29.06.17 г.

 

 

аула 302/бл.2

к.з.100/ бл.2

 

 

8,30

13,00

18.

Промишлена топлотехника

29.06.17 г.

с.з. 401/бл.2

8.30

19.

Автоматика, информационна и управляваща техника

30.06.17 г.

лаб. 55/ бл.1

9,00

20

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

29.06.17 г.

с.з. 112/бл.4

9,00