uk_bg
Новини
Такси за кандидатстване и за обучение учебна 2017/18 г.
15.06.2017 10:54:57

  

З А П О В Е Д  

  615/ Пловдив,07.06.2017 г.

 

На основание РМС № 240/27.04.2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година,  решения на АС, взети с протокол № 17/3.02.2017 г. и № 18/17.02.2017 г., чл. 112, чл. 118 и чл.119 от Правилника за организация на учебната дейност и чл. 95 от Закона за висшето образование...