uk_bg
Новини
Нова книга
14.07.2017 16:30:29

 Нова книга

Издателството за специализирана научна литература InTech публикува книгата „Alkaloids – Alternatives in Synthesis, Modification and Application“, ISBN 978-953-51-3392-6 редактираната от д-р Васил Георгиев, катедра „Органична химия и неорганична химия“ и чл.-кор. проф. Атанас Павлов, катедра „Аналитична химия и физикохимия". Отделните глави са свободно достъпни на интернет страницата на издателството: https://www.intechopen.com/books/alkaloids-alternatives-in-synthesis-modification-and-application . Печатната версия на книгата ще е достъпна в края на месец август 2017 г