uk_bg
Новини
Допълнителен прием, до запълване на свободните места
21.07.2017 11:22:06

 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ, ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА,

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

  ü   ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ

  ü   ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

  ü   БИОТЕХНОЛОГИИ

  ü   АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

  ü   ТОПЛОТЕХНИКА

  ü   МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Кандидат студентите подават следните документи:

а) попълнено заявление от Справочник на кандидат-студента /от книжарницата на университета/;
б) диплома за завършено средно образование оригинал и ксерокопие;
в) платена такса за кандидатстване –
42.00 лв.

Документи за кандидатстване се приемат в стая 130, бл. 1. 
Телефон за информация: 032/643-637. 
E-mail:ksk_uft@uft-plovdiv.bg 
Работно време 8.30 – 16.00 часа /без събота и неделя/.