uk_bg
Новини
Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
27.07.2017 12:45:34

 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ

Утвърждавам:      /п/

Ректор проф. дтн инж. К. Динков

 

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

от 11.09.2017 г. до 16.09.2017 г.

Срокът за подаване на заявление за явяване

на Държавен изпит/Дипломна защита

до 05.09.2017 г. /включително/ в отдел „Учебен“

N

Катедра/ЦЕНТЪР

Дата

Зала

Час

1

Консервиране и хладилна технология

13.09.17 г.

с.з.225/бл.3

10,00

2

Технология на месото и рибата-дипломни проекти

14.09.17 г.

л.312/бл.3

 9,00

 

Държавен изпит

Специалност

·     Технология на месото и млякото

·     Контрол и безопасност на храните от животински произход

14.09.17 г.

с.з. 222/бл.3

 9,00

3

Технология на млякото и млечните продукти

15.09.17 г.

л.306/бл.3

 9,00

4

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

14.09.17 г.

с.з.354/бл.1

 9,00

5

Технология на виното и пивото

15.09.17 г.

л.209/бл.1

 8,30

6

Биотехнология

14.09.17 г.

с.з.312/бл.4

 9,00

7

Технология на тютюна и тютюневите изделия

14.09.17 г.

с.з.311/бл.1

 9,00

8

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и ниш. хидролизати

14.09.17 г.

л.307/бл.1

10,00

9

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

13.09.17 г.

л.361а/бл.1

10,00

10

Органична химия и неорганична химия и Микробиология

Специалност

Химия и микробиология на храните

14.09.17 г.

л.219/бл.1

 9,00

11

Аналитична химия и физикохимия

13.09.17 г.

с.з.211/бл.2

 9,00

12

Качество и безопасност на храните

13.09.17г.

с.з.222/бл.3

 9,00

13

Хранене и туризъм

Специалности

- Хотелиерство и ресторантьорство

- Туризъм

- Кетъринг

- Храни, хранене и диететика

 

 

12.09.17 г.

13.09.17 г.

14.09.17 г.

 

с.з.203/бл.3

 

 8,00

14

Икономика на хранителната индустрия

14.09.17 г.

с.з.211/бл.2

 9,00

15

Индустриален бизнес и предприемачество

Специалност

Индустриален мениджмънт

Икономика на туристическата индустрия

Корпоративен бизнес и предприемачество

11.09.17 г.

с.з.354/бл.1

 9,00

 

 

11.09.17 г.

 

 

 

 

с.з.354/бл.1

 

 

 

 

11,00

 

 

16

Информатика и статистика

Специалност

Бизнес информационни технологии

15.09.17 г.

к.з.102/бл.2

10.00

17

Инженерна екология

Специалност

- Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

14.09.17 г.

л.382/бл.3

10,00

18

Компютърни системи и технологии

-         Държавен изпит

-         Дипломна работа

 

15.09.17 г.

 

аула 302/бл.2

к.з.100/ бл.2

 

 8,30

13,00

19

Промишлена топлотехника

14.09.17 г.

с.з. 401/бл.2

 8,30

20

Автоматика, информационна и управляваща техника

15.09.17 г.

лаб. 55/ бл.1

 9,00

21

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

14.09.17 г.

с.з. 112/бл.4

 9,00