uk_bg
Новини
Студентски общежития: Първо класиране - Първи курс
01.09.2017 14:37:11

 З А П О В Е Д

№ 794
Пловдив,31.08.2017г.
На основание Наредбата за ползване на студентските общежития и столове
( ПМС № 235/ 25.09.2008 г.) и въз основа на класирането от КСБВУ при УХТ - Пловдив
(Протокол № 50/ 31.08.2017 г.)