uk_bg
ПОКАНИ - Предстоящи научни форуми
ПОКАНА
28.09.2017 09:59:29

          ПОКАНА
         УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,


        Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 2  и  3 ноември  2017 год., четвъртък и петък в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6,  Пловдив  по следните научни направления:
•    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
•    ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 
•    ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
•    МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.
Материалите могат да бъдат представени с постери или устна презентация.
•    Постерите трябва да се поместят в поле с размери 30 х 40 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
•    Заявки за участие ще се приемат до 27  октомври 2017 год. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg. Представените заявки след този срок се допускат до участие, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.
•    Такса за правоучастие
За редовно отчетени членове на СУБ - Пловдив – 60 лв.;
За останалите участници – 80 лв.;
Таксата за правоучастие се внася по банков път ( банкова сметка- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ;   БАНКА „ДСК-ЕАД”; ФЦ „ПЪЛДИН”;
IBAN: BG88STSA93000002615178;  BIC: STSABGSF) или  в касата на СУБ- Пловдив, включително и в деня на откриване на конференцията.
•    При желание на участниците докладвания материал, оформен като статия, ще бъдат отпечатан в  индексираното, рецензирано и реферирано научно списание “Научни трудове на СУБ – Пловдив”.
    В   таксата  за  правоучастие  е  включен  печат на  статия до 4 стр. За всяка допълнителна страница се плаща по  10 лв.;   
•    Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител до 25 ноември 2017  год.
•    Изискванията за печат може да намерите на нашия сайт: www.subplovdiv.com
На 2 ноември 2017 год. – четвъртък, от 17 ч. в Синия салон на Дома на учените.ще бъде отбелязан Деня на народните будители.

От ръководството на СУБ-Пловдив