uk_bg
Новини
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА
04.10.2017 09:58:57

 

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

-         Конкурсен изпит по специалността:

27.11.2017 г.  от 9.00 часа  в с.з. 201/блок 2 на УХТ – Пловдив;

 -         Конкурсен изпит по чужд език:

29.11.2017 г.  от 9.00 часа   в с.з. 208/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Учебен отдел