uk_bg
Новини
ЕРАЗЪМ+
09.10.2017 11:19:31

  

УХТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2017/2018 Г.

Краен срок за кандидатстване: 20 ОКТОМВРИ 2017

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:

 

ДОСТЪП ДО ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ВИСШИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ ТАКСИ И ТАКСИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ, КАКТО И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ЛАБОРАТОРИИ И

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКИ

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ПРИЕМАЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ

 КУЛТУРЕН И СОЦИАЛЕН ДОСЕГ ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА НА ПРЕСТОЙ В ПРИЕМАЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ЗАПОВЯДАЙТЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА НА

 

11 ОКТОМВРИ (СРЯДА), 13:00 Ч., 212 ЗАЛА, II БЛОК

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

От 09.10.2017 г. до 20.10.2017 г. се приемат заявления за кандидатстване от студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав за участие във Второ класиране по дейност ,,Мобилност” на секторна програма ,,Еразъм+” за учебната 2017/2018 година.

Заявленията за кандидатстване, заедно с другите необходими документи, се подават в Центъра за международни проекти и програма Еразъм+ в бл. 1, стая № 113.

Повече информация и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: http://uft-plovdiv.bg