uk_bg
ПОКАНИ - Предстоящи научни форуми
„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”
23.10.2017 10:24:45

 

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

П О К А Н А

със съдействието на

Сдружение «Териториална организация на НТС с Дом на техниката Пловдив»

Регионален научно-технически съюз по хранителна промишленост – гр.Пловдив

Съюз на изобретателите в България

организират

ДЕСЕТА  НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

на тема

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

26  октомври 2017 год.

в  Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

 

бул. “ Марица” № 26, Аула  № 202, блок 2