uk_bg
Новини
Програма за насърчаване изследванията на докторанти на швейцарската компания Giract.
26.10.2017 14:44:27

 

На вниманието на докторантите от Университета по хранителни технологии

Възможност за кандидатстване с дисертационен труд с цел представяне на иновации в областта на Flavor Research.

За повече информация посетете: 

www.giract.com/flavor-research-programme.php

За да се запознаете с резултатите от предишното издание на Flavor Research Programme посетете:

https://www.foodnavigator.com/Article/2017/03/06/Giract-s-flavour-research-winners-bodes-well-for-future-EU-taste-innovation