uk_bg
Новини
ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО
27.10.2017 09:24:19

 ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО

(Как чрез авторитета преподавателят стимулира интерес към учебния процес)

Семинарът ще се проведе на 11 ноември 2017 г. (събота), в 9:30 ч., в семинарна зала 224, блок III на Университета.