uk_bg
Новини
СТИПЕНДИИ за зимен семестър, уч. 2017/2018 г.
06.11.2017 12:00:01

 СТИПЕНДИИ за зимен семестър, уч. 2017/2018 г.

Уважаеми студенти,

стартира кампанията за кандидатстване за стипендии, отпускани при условията и по реда на ПМС №90/2000 г. Обявени са размерът на стипендиите, сроковете и необходимите документи при кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ при кандидатстване за стипендия на студенти-български граждани

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ при кандидатстване за стипендия на студенти-чужденци, приети за обучение в УХТ по ПМС №103/1993 г. и ПМС №228/1997 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

КРИТЕРИИ за определяне на студентите, които да получават стипендии

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии

ЗАПОВЕД за определяне размера на стипендиите