uk_bg
Новини
ПОКАНА - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
24.11.2017 08:24:57

 

ПОКАНА

до членовете на Факултетен съвет (ФС) и Ръководителите
на катедри и центрове при Технологичен факултет

Уважаеми колеги,

Деканското ръководство на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседанието на ФС, което ще се проведе на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 1000 часа в зала 225 на блок 3 при следния

 

Дневен ред:

 

1.        Приемане на Протокол № 24/19.10.2017 г. и Протокол № 25/06.11.2017 г;

Докладва: Декан

2.        Приемане на учебни програми;

Докладва: Декан

3.        Хоноруване и натоварване на преподаватели от Технологичен факултет за учебната 2017-2018 година;

Докладва: Зам.-Декан

4.        Приемане на частични промени в учебен план на специалност „Технология на виното и пивото” в ОКС „Бакалавър”

Докладва: Декан

5.        Утвърждаване на Програма за държавен изпит на студенти от ОКС „Магистър“ на специалността „Технология на продуктите от плодове и зеленчуци“;

Докладва: Зам.-Декан

6.        Приемане на Процедура за разпределение на студентите обучавани в ОКС „Бакалавър“ по специализации.

Докладва: Декан

7.        Докторантски въпроси;

Докладва: Зам.-Декан

 

8.        Разни.

 

 

 

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща. Ако имате предложения за изменение и допълнение на дневния ред, моля да ги отразите на гърба на поканата или да ги изпратите на посочения в бланката e-mail.

 

 

Декан:

(доц. д.н. Г. Иванов)