uk_bg
Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
05.12.2017 10:05:05

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване в по-горен курс за учебната 2017/2018 година за бакалаври и магистри, задочно обучение ще става в периода:

11.12.2017 г. до 05.01.2018 г.

Необходими документи:

ü    Квитанция за платена такса /от банката или ПОС терминал от касата/

ü    Именник /от книжарница/

ü    Студентска книжка

Забележка: Записването в по -  горен курс става :

За втори курс - с не повече от три невзети изпита.

За трети курс – с не повече от четири невзети изпита.

За четвърти курс – с не повече от шест невзети изпити.

Студенти с повече невзети изпити от разрешената бройка могат да запишат срещу заплащане за всеки невзет изпит, съгласно заповед № 664/29.05.2015г.