Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Новини
Стипендиантска програма
05.12.2017 16:08:13

  Информация за стипендиантската програма на най-голямата фондация за околна среда в Германия - Deutsche Bundesstiftung Umwelt

По програмата могат да кандидатстват магистри (завършили през последните 3 години и такива, на които предстои дипломиране до август 2018), както и докторанти в първите години на докторантурата си.

Кандидатстване on-line. https://www.dbu.de