uk_bg
Новини
ПОКАНА
11.01.2018 16:08:23

 ПОКАНА

до членовете на Факултетен съвет (ФС) и Ръководителите
на катедри и центрове при Технологичен факултет

Уважаеми колеги,

Деканското ръководство на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседанието на ФС, което ще се проведе на 18.01.2018 г. (четвъртък) от 1000 часа в зала 225 на блок 3 при следния

 

 

Дневен ред:

 

 

1.        Приемане на Протокол № 27/20.12.2017 г.;

Докладва: Декан

2.        Обсъждане на предложение за промяна на наименование на специалност за ОКС „Магистър“;

Докладва: Декан

3.        Хоноруване и натоварване;

Докладва: Зам.-Декан

4.        Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности;

Докладва: Декан

5.        Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация и Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“

Докладва: Зам.-Декан

6.        Приемане на учебни програми;

Докладва: Декан

7.        Докторантски въпроси;

Докладва: Зам.-Декан

8.        Разни.

 

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща. Ако имате предложения за изменение и допълнение на дневния ред, моля да ги отразите на гърба на поканата или да ги изпратите на посочения в бланката e-mail.

 

 

 

 

Декан:

(доц. д.н. Г. Иванов)