uk_bg
Новини
Г Р А Ф И К - ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
22.01.2018 15:05:45

 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ

                                                                 Утвърждавам:      /п/

Ректор проф. дтн инж. К. Динков

 

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

от 19.02.2018 г. до 24.02.2018 г.

Срокът за подаване на заявление за явяване

на Държавен изпит/Дипломна защита

до 14.02.2018 г. /включително/ в отдел „Учебен“

N

Катедра/ЦЕНТЪР

Дата

Зала

Час

1

Консервиране и хладилна технология

21.02.2018 г.

с.з.225/бл.3

10,00

2

Технология на месото и рибата

Специалност

·     Технология на месото и млякото

·     Технология на продуктите от месо, риба и яйца

·     Контрол и безопасност на храните от животински произход

22.02.2018 г.

л.312/бл.3

 

9,00

 

3

Технология на млякото и млечните продукти

Специалност

·     Технология на месото и млякото

·                  Технология на млякото и млечните продукти

23.02.2018 г.

л.306/бл.3

 9,00

4

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

23.02.2018 г.

л.357/бл.1

 9,00

5

Технология на виното и пивото

23.02.2018 г.

с.з.354/бл.1

 9,00

6

Биотехнология

22.02.2018 г.

с.з.312/бл.4

 9,00

7

Технология на тютюна и тютюневите изделия

23.02.2018 г.

с.з.311/бл.1

 9,00

8

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и ниш. хидролизати

23.02.2018 г.

л.307/бл.1

10,00

9

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

23.02.2018 г.

л.361а/бл.1

9,00

10

Микробиология

Специалност

Химия и микробиология на храните

22.02.2018 г.

л.219/бл.1

 9,30

11

Аналитична химия и физикохимия

Специалност

Анализ и контрол на хранителните продукти

 

21.02.2018 г.

 

с.з.354/бл.1

 

9,00

12

Качество и безопасност на храните

Специалност

Безопасност на храните

21.02.2018 г.

с.з.222/бл.3

9,00

13

Хранене и туризъм

Специалности

·      Хотелиерство и ресторантьорство

·      Туризъм

·      Кетъринг

·     Храни, хранене и диететика

22.02.2018 г. 23.02.2018 г.

 

с.з.203/бл.3

 

8,30

14

Икономика на хранителната индустрия

23.02.2018 г.

с.з.205/бл.2

 9,00

15

Индустриален бизнес и предприемачество

Специалност

·      Индустриален мениджмънт

·      Икономика на туристическата индустрия

·     Корпоративен бизнес и предприемачество

20.02.2018 г.

с.з.402/бл.1

9,00

 

 

21.02.2018 г.

 

 

 

 

с.з.502/бл.1

 

 

 

 

9,00

 

 

16

Информатика и статистика

Специалност

Бизнес информационни технологии

23.02.2018 г.

к.з.102/бл.2

9.00

17

Инженерна екология

Специалност

Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

20.02.2018 г.

л.382/бл.3

10,00

18

Компютърни системи и технологии

-         Държавен изпит

-         Дипломна работа

 

22.02.2018 г.

 

к.з.100/ бл.2

 

 8,30

13,00

19

Промишлена топлотехника

Специалност

Топлотехника

22.02.2018 г.

с.з. 401/бл.2

8,30

20

Автоматика, информационна и управляваща техника

23.02.2018 г.

лаб. 55/ бл.1

 9,00

21

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

22.02.2018 г.

с.з. 112/бл.4

 9,00