Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Новини
ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2018
30.01.2018 09:19:34

 XII Национална научно техническа конференция с международно участие 

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2018

 

която ще се проведе на 7 и 8 юни 2018 г.

в Дома на науката и техниката – Пловдив.

 

П О К А Н А