uk_bg
Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АНОНСИРАНЕ НА ПЛАНИРАНО СЪБИТИЕ „ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ“
13.02.2018 11:20:20

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АНОНСИРАНЕ НА ПЛАНИРАНО СЪБИТИЕ „ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ“

                 

                                                    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

 

             Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 20.02.2018 г. от 11.00 часа в Университет по хранителни технологииПловдив, бул. Марица № 26, ще се проведе събитие „Първа копка“ по проект: „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в "Университет по хранителни технологии - Пловдив" по договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003-0002-C01, съфинансиран от Европейския фонд за Регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Целта на събитието е даване на официален старт на предвидените по проекта строително-монтажни работи.  Общата стойност на проекта възлиза на 2 958 902,90 лв., от които 2 507 340,25 лв. европейско и 442 471,80 лв. национално съфинансиране.