Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Новини
ПРОГРАМА на ЮБИЛЕЙНИТЕ ТЪРЖЕСТВА
11.06.2018 12:37:52

 

 

 

 

ПРОГРАМА

на

ЮБИЛЕЙНИТЕ ТЪРЖЕСТВА

 

Юбилейни чествания под надслов

Наука, образование, иновации – двигатели на растежа в хранителната промишленост”, посветени на 65-годишнината на УХТ

 


 

·       21-25.02.2018 г. – Международна научно-практическа конференция „Иновации в хранителната наука, техника и технологии”

·       21-25.02.2018 г. – V-та Докторантска научна сесия

·       09.03.2018 г. (петък) - 100 годишен юбилей на проф. Трифон Първанов Иванов – Доктор хонорис кауза на УХТ

·       05.2018 г. – 45 години от създаването на катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост”

·       05.2018 г. - 45 години от създаването на катедра „Промишлена топлотехника

· 10.2018 г. – 55 години от създаването на специалност „Обществено хранене”, прераснала в специалностите „Туризъм”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика”

·       10.2018 г. - 35 години от създаването на Технически факултет

·       10.2018 г. - 45 години от създаването на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника

 

10.10.2018 г. (сряда)

·               10:00 ч. - БТА, Пресконференция на ръководството на

   УХТ за представяне на проявите, посветени на юбилея

 

11.10.2018 г. (четвъртък)

·               10:00 ч. УХТ, бл.1, Аула (205) Тържествено откриване на

65-та Юбилейна научна конференция с международно участие „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2018”

·                Изложба на фирми от хранителния бранш

·                17:00 ч. Дом на културата „Борис Христов" – Пловдив ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ-КОНЦЕРТ „65 ГОДИНИ УХТ”

 

12.10.2018 г. (петък)

   ·               11:00 ч. Провеждане на заседание на Съвета на Ректорите

 

11 – 13.10.2018 г.

65-та Юбилейна научна конференция с международно участие „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2018”