uk_bg
Новини
ПРОГРАМА на ЮБИЛЕЙНИТЕ ТЪРЖЕСТВА
09.03.2018 15:37:52

 

 

 

ПРОГРАМА

на

ЮБИЛЕЙНИТЕ ТЪРЖЕСТВА

 

Юбилейни чествания под надслов

Наука, образование, иновации – двигатели на растежа в хранителната промишленост”, посветени на 65-годишнината на УХТ

 


 

·          21-25.02.2018 г. – Международна научно-практическа конференция „Иновации в хранителната наука, техника и технологии”

·          21-25.02.2018 г. – V-та Докторантска научна сесия

·          09.03.2018 г. (петък)  - 100 годишен юбилей на проф. Трифон Първанов Иванов – Доктор хонорис кауза на УХТ

·          04.2018 г. – 45 години от създаването на катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост”

·          04.2018 г. - 45 години от създаването на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника

·          04.2018 г. - 45 години от създаването на катедра „Промишлена топлотехника

·          04.2018 г. – 55 години от създаването на специалност „Обществено хранене”, прераснала в специалностите „Туризъм”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика”

·          05.2018 г. - 35 години от създаването на Технически факултет 

·          11.10.2018 г. (четвъртък)  
10:00 ч. - БТА, Пресконференция на ръководството на УХТ за представяне на проявите, посветени на юбилея

11:00 ч., бл.1 - Откриване на юбилейната седмица. Тематична изложба „65 години УХТ”

14:00 ч. - Презентация на проекти.

16:00 ч. - Алумни клубове по катедри. 

·          12 – 13.10.2018 г. – 65-та Юбилейна научна конференция с международно участие „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2018”

·          12.10 (петък) 10:00 ч. УХТ, бл.1, Аула (205) Тържествено откриване на 65-та Юбилейна научна конференция с международно участие „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2018”

17:00 ч. Дом на културата „Борис Христов" – Пловдив

 ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ-КОНЦЕРТ „65 ГОДИНИ УХТ”