uk_bg
Новини
ПОКАНА до членовете на Общото събрание при ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
03.04.2018 11:23:28

 

ПОКАНА

до членовете на Общото събрание

Уважаеми членове,

На основание на чл.26, ал.6 от ЗВО и чл.27, ал.1 и ал.2 от Правилника за устройство и дейността на УХТ-Пловдив, се свиква  Общо събрание на Технологичния факултет при УХТ – Пловдив на 12.04.2018 г. (четвъртък) от 1500 часа в аула 205 на блок 1 при следния

Дневен ред:

1.      Годишен доклад за дейността и състоянието на  Технологичен факултет за периода 03.2017 - 02.2018 г.

2.      Редуциране на състава и промяна в структурата на Факултетния съвет (ФС) на Технологичен факултет.

Материалите  от дневния ред са на Ваше разположение в библиотеката на Университета.

Разчитаме на присъствието и активното Ви участие!

04.04.2018 г.

Декан:                Председател на ОС:

(доц. д.н. Г. Иванов)     (доц. д-р Хр. Спасов)