uk_bg
Новини
Нова книга на преподаватели от УХТ.
08.05.2018 10:28:29

 Нова книга на преподаватели от УХТ.

Световният лидер в издаването на научна литература Springer-Nature публикува  през месец април, книгата „Salvia Biotechnology“, чийто редактори са д-р Васил Георгиев, преподавател в катедра „Органична химия“  и чл-кор. Атанас Павлов, преподавател в катедра „Аналитична химия и физикохимия“. Екземпляр от книгата е дарен от авторите на библиотеката на УХТ и е на разположение на заинтересуваните.