uk_bg
Новини
Международно признание за преподавател от УХТ.
08.05.2018 10:34:31

 Международно признание за преподавател от УХТ.

Чл.-кор. проф. Атанас Павлов, от катедра „Органична химия и физикохимия“, е избран за член - кореспондент на Саксонската академия на науките (Saxon Academy of Sciences and Humanities, https://www.saw-leipzig.de/de). Изборът е във връзка с работата и приносите му в областта на растителните биотехнологии. Саксонската академия на науките е основана през 1846 г. под името „Royal Saxon Society for the Sciences“. През годините в Академията са членували 11 Нобелови лауреати, в това число Макс Планк и Вернер Хайзелберг. Понастоящем проф. Атанас Павлов е единственият българин член на тази световноизвестна Академия на науките.