uk_bg
Новини
Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
23.05.2018 14:06:00

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ

     Утвърждавам:   /п/

Ректор  проф. дтн инж. К. Динков

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

от 25.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

срокът за подаване на заявление за явяване

на Държавен изпит/Дипломна защита

до 20.06.2018 г. /включително/ в отдел „Учебен“

N

КАТЕДРА/ЦЕНТЪР

Дата

Зала

Час

1.

Консервиране и хладилна технология

27.06.18 г.

с.з. 225/бл.3

10,00

2.

Технология на месото и рибата-дипломни проекти

28.06.18 г.

л. 305/бл.3

9,00

 

Държавен изпит

Специалност

·      Технология на месото и млякото

·      Контрол и безопасност на храните от животински произход

28.06.18 г.

с.з. 312/бл.3

9,00

3.

Технология на млякото и млечните продукти

29.06.18 г.

л. 306/бл.3

9,00

4.

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

29.06.18 г.

с.з. 402/бл.1

9,00

5.

Технология на виното и пивото

 28.06.18 г. и

 29.06.18 г.

с.з. 354/бл.1

8,30

6.

Биотехнология

28.06.18 г.

с.з. 312/бл.4

9,00

7.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

29.06.18 г.

с.з. 311/бл.1

9,00

8.

Технология на захарта, зах.изделия, нишестето и ниш. хидролизати

28.06.18 г.

л. 307/бл.1

10,00

9.

Технология на мазнините, ет. масла, парфюм. и козметиката

29.06.18 г.

л. 361а/бл.1

9,00

10.

Органична химия и неорганична химия и Микробиология

Специалност

Химия и микробиология на храните

28.06.18 г.

Дипл. работа

л. 219/бл.1

Държ.изпит

л. 250/бл.1

9,00

11.

Аналитична  химия и физикохимия

Специалност

Анализ и контрол на хранителните продукти

27.06.18 г.

с.з. 354/бл.1

9,00

12.

Качество и безопасност на храните

 

 

 

 

Специалност

-Безопасност на храните

27.06.18 г.

с.з. 222/бл.3

9,00

13

Хранене и туризъм

 

Специалност:

- Хотелиерство и ресторантьорство

- Туризъм

- Кетъринг

- Храни, хранене и диететика

27.06.18 г.

28.06.18 г.

29.06.18 г.

с.з. 203/бл.3

8,30

14.

Икономика на хранителната индустрия

28.06.18 г.

с.з. 300/бл.2

9,00

15.

Индустриален бизнес и предприемачество

 

Специалност

-Индустриален мениджмънт

26.06.18 г.

с.з. 354/бл.1

9,00

 

Специалности

-Икономика на туристическата индустрия

-Корпоративен бизнес и предприемачество

25.06.18 г.

с.з. 354/бл.1

9,00

16.

Инженерна екология

 

Специалност

- Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

27.06.18 г.

л. 382/бл.3

10,00

17.

Информатика и статистика

 

Специалност

- Бизнес информационни технологии

27.06.18 г.

к.з. 102/бл.2

10,00

18.

Компютърни системи и технологии

-         Държавен изпит

-         Дипломна работа

28.06.18 г.

к.з. 100/бл.2

к.з. 100/ бл.2

8,00

13,00

19.

Промишлена топлотехника

28.06.18 г.

с.з. 401/бл.2

8,30

20.

Автоматика, информационна и управляваща техника

29.06.18 г.

лаб. 55/ бл.1

9,00

21.

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

28.06.18 г.

с.з. 112/бл.4

9,00

22.

Електротехника и електроника

 

Специалност

- Електроенергийна ефективност

26.06.18 г.

л. 352а/бл.1

9,00