uk_bg
Новини
Изменение на решение относно Графика на учебния процес
25.06.2018 12:38:54

 

Изменение на решение относно Графика на учебния процес

за учебна 2017/2018 година, съгласно Протокол № 20/28.05.2017 г.

1. Промяна в продължителността на ликвидационна сесия, а именно:

от 27.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

2. Промяна във времето за защита на дипломни проекти (работи) и Държавен изпит – II –ра сесия (поправителна) за редовни студенти, както следва:

от 17.09.2018 г. до 21.09.2018 г.

Секретари на АС:   /п/                                                      Ректор:          /п/

доц. д-р инж. Цв. Десев                                                   проф. дтн инж. К. Динков

доц. дн инж. К. Михалев