uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йорданка Николова Алексиева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Carbohydrate composition and antioxidant activity of certain morus species английски 2015 International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 7(3):621-627. IF2015 = 1,10. ISSN 0975-4873 Dimitrova, M., N. Petkova, P. Denev, I. Alexieva линк
статия Impact of decoction duration on the antioxidant capacity of bulgarian Allium ursinum leaves английски 2015 International Conference on Technics, Technologies and Education, ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University 3(1) 576-582. ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online) Popova, A., D. Mihaylova, I. Alexieva линк
статия Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (Vaccinium Vitis-Ideae L. ) български 2015 Аграрни науки, година 7, бр. 17, 93-97 ISSN 1313-6577 Николова Кр., Д. Бухалова, Ил. Милкова-Томова, Й. Алексиева, О. Мацикова линк
Доклад Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.). руски 2015 X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов: с.139 ISBN 978-985-6985-31-0. Горанова, Ж.Т., М. Р. Баева, Д. В. Бухалова, Ил. Милкова-Томова Й.Н.Алексиева, С. С. Станков, О. В. Мацикова
доклад Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов. руски 2015 X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов: с.140. ISBN 978-985-6985-31-0. Горанова, Ж.Т., М. Р. Баева, Д. В. Бухалова, Ил. Милкова - Томова, Й.Н.Алексиева,С. С. Станков, О. В. Мацикова
доклад Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи български 2015 62-ра НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2015”, УХТ Пловдив Й. Алексиева, С. Топлева, М. Милев линк
доклад Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО български 2015 62-ра НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2015”, УХТ Пловдив Топлева С., Й. Алексиева линк
статия Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) в качестве функциональных добавок в бисквитах.). руски 2015 Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1(18), 65-69 ISSN 2218-1652 Горанова, Ж.Т., М. Р. Баева, Д. В. Бухалова, Ил. Милкова - Томова, Й.Н.Алексиева,С. С. Станков
статия Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.) български 2015 Аграрни науки, година 7, бр. 17, 99-104 ISSN 1313-6577 Бухалова Д., Кр. Николова, Ил. Милкова-Томова, Й. Алексиева, С. Масански линк
статия Качественные показатели традиционного хлеба с применением LB подкислителей руски 2015 АПК России – Челябинск № 72 1. 2015 стр.158 –162 ISSN 2227-7005 Милкова-Томова Ил., Денкова Р., Бухалова Д., Дойкина П., Алексиева Й. линк