uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Валентина Любенова Алексиева-Николова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия PROBLEMS IN THE MARKETING OF BULGARIAN TOURISM английски 2015 Научный журнал «Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем xxi века» Красноярскии государственъи аграрнъй университет, Ачинскии филиал, V Toni B. Mihova , Tanya B. Gigova
Статия Тенденции в развитието на пазара на месопреработвателната промишленост български 2015 Сборник на СУБ-Пловдив Банкова Н.
Статия Изследване степента на зрялост в управлението на процесите в предприятия от месопреработвателната промишленост в България български 2015 Сборник на СУБ-Пловдив Банкова Н.
Статия APPLICATION OF PROCESS MANAGEMENT IN BULGARIAN ENTERPRISES FROM THE MEAT PROCESSING INDUSTRY български 2015 International scientific conference Post-crisis business management, HTMU-Sofia Банкова Н.