uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Екатерина Илиева Андреева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад „Институционалната рамка на политиката на устойчивото туристическо развитие – предпоставка за стабилността на туристическия бранш”, Научна конференция „Туризмът – състояние и перспективи” български 2011 КИА, Пловдив Ива Александрова Бичурова
Доклад Търговската марка - елемент на стратегическото управление на фирмата български 2011 VIII Научна конференция мениджмънт и предприемачество ТУ П-в
Доклад Опаковките - важел елемент за съвременното производство на хранителни продукти и напитки български 2011 VIII Научна конференция мениджмънт и предприемачество ТУ П-в
Доклад „Иконочически акценти на туристическото развитие и въпроси относно неговото управление (по примера на развитие на туристическия бранш в ЮЦР, България)” български 2010 Съюз на учените, Пловдив Ива Александрова Бичурова
Доклад „Балансираната система на резултатите – методология за измерване на ефективността на управление (аспекти на приложение в туристическия бранш)” български 2009 Съюз на учените, Пловдив Ива Александрова Бичурова