uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ангел Иванов Ангелов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Isolation and quantification of lactic acid bacteria from traditional fermented products in Benin английски 2014 International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7692 Tchekessi, C.K.C., Bokossa, I.Y., Azokpota, P., Agbangla, C., Daube, G., Scippo, M.L., Korsak, N., Gotcheva V., Blagoeva G. линк
Статия Assessment of lactic acid bacteria and Enterobacteriaceae counts in Bulgarian probiotic products by TEMPO® system and ISO methods английски 2014 Journal of Nutritional Health and Food Engineering ISNN: 2373-4310 Blagoeva, G., Milev, M., Minkova, S., Gotcheva V. линк
Статия Aggregation and co-aggregation abilities of potentially probiotic amylolytic lactic acid bacteria strains английски 2014 Proceedings of ENGIHR Conference “The Gut Microbiota Throughout Life” - Gotcheva V., Blagoeva, G. линк
Статия Quantitative determination of ochratoxin A in wine английски 2014 Journal of International Scientific Publications: Agriculture and Food, 2:411-416. ISSN 1314-8591 Durguti, V., Stefanova P. линк
Становище Нанотехнологии в хранителната промишленост – дефиниции, приложения, риск, ползи и перспективи български 2011 Български фокален център на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) Ангелов А., Гочева В.
статия Formation of volatiles and fattyacids of therapeutic importance in the probiotic Lactobacillus plantarum LPcfr adapted to resist GIT conditions английски 2011 Journal of Food Science and Technology ISSN: 0022-1155 Vanaja G., Gotcheva V., Angelov A., Agrawal R.
статия Differences in biochemical and electrophoretic properties of Lactobacillus plantarum on adaptation to GIT conditions with functional properties английски 2010 Research Journal of Biotechnology ISSN 1944-3285 Agrawal R., Vanaja G., Gotcheva V., Angelov A.
статия Сравнение на алтернативен метод ТЕМРО TVC за определяне на общ брой микроорганизми със стандартен метод ISO 4833:2003 при анализ на хранителни продукти български 2010 Научни трудове на УХТ ISSN : 0477-0250 Благоева Г., Иванова М., Гочева В., Ангелов А.
статия Контрол на микотоксините в хранителната верига български 2010 Фуражи и хранене Гочева В., Иванов Р., Ангелов А.
статия Production of Inorganic Nanoparticles by Microorganisms английски 2009 Chem. Eng. Technol. Krumov N., Perner-Nochta I., Oder S., Gotcheva V., Angelov A.