uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Калоян Георгиев Ангелов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво. български 2015 Международно on-line списание Наука и технологии. Съюз на учените - Ст. Загора ISSN 1314-4111 Д.Ганчовска, И.Михайлов, С.Василев
Статия Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Д. Ганчовска, И. Михайлов, С. Василев линк
Статия Повишаване на енергийната ефективност на хладилен уред. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Хр. Христов линк
Статия Dynamic restrictions at processing of group packaging by means of manipulator with rotational motion of the working body английски 2015 Jornal Food and Packaging year IV,№6,144-148 ISSN 1314-7773 Хр. Христов
Статия Механо- математичен модел на един тип Z- образен еластичен елемент български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 линк
Статия Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливостта та многооборотни стъклени бутилки за пиво. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 Д. Ганчовска, Михайлов Ив., С. Василев линк
Статия Екстремално определяне на силите на рязане на ябълки български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 М. Ботева, Михайлов Ив. линк