uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Галена Ванчева Ангелова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Изолиране и идентификация на плесенни гъби от плодове на арония (Aronia melanocarpa) български 2011 Научни трудове на УХТ ISSN : 0477-0250 Генчев Р., Ангелова Г., Лъскова И., Гочева В., Ангелов А.
статия Микотоксини – опасни естествени замърсители в храните български 2010 Научни трудове на УХТ ISSN : 0477-0250 Генчев Р., Ангелова Г., Ангелов А.
статия High pressure processing for food preserving английски 2010 Biotechnol Biotec Eq ISSN 1310-2818 Yordanov, D. and Angelova, G.
статия Identification and traceability of meat and meat products английски 2010 Biotechnol Biotec Eq ISSN 1310-2818 Yordanov, D. and Angelova, G.