uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Снежанка Иванова Атанасова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Методика за тримерно CAD моделиране на конусна зъбна предавка с кръгови зъби. български 2015 НТ на УХТ, Хранителна наука, техника и технология-2015 (под печат) В. Златанов
Статия Проектиране на компютърен тримерен модел на глобоидна червячна предавка български 2015 НТ на УХТ, Хранителна наука, техника и технология-2015 (под печат) В. Златанов
Статия Mechanical and mathematical modeling of elastic attached beam on a basic of a homotopy analysis method английски 2015 Cambridge University Press (под печат) В. Златанов
Статия Сравнителен анализ на тръбопроводна арматура български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) линк