uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Теодора Димитрова Атанасова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
доклад Low temperature extraction of plants by liquificate cases. 16. Peppermint (Mentha piperita L.) 2014 Proceeding of the International Conference “Agri-Food Sciences, Processes and Technologies”, May 14 – 15 2014, Sibiu, Romania, 70 – 80 Nenov N., V. Gochev, I. Stoilova, T. Girova, A. Stoyanova
Статия Low temperature extraction of Bulgarian essential oil bearing plants from Lamiaceae by liquefied cases. 17. Savory (Satureja hortensis L.) английски 2014 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, v. 3, 2014, № 6, 2128 - 2135. ISSN 2278-4357 Nenov N., V. Gochev, I. Stoilova, T. Girova, A. Stoyanova линк
Статия Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 18. Calendula (Calendula officinalis L.) английски 2014 Технологии и товароведение сельско­хозяюственной продукции, Воронежского государственного аграрного университета, 2014, № 2, 51 – 56. N. Nenov, V. Gochev, I. Stoilova, T. Girova, A. Stoyanova
Статия Химичен състав на ароматични продукти. 2. Смрадлика български 2014 Научни трудове РУ „А. Кънчев”, т. 53, 2014, серия 10.2, 107 - 110 ISSN 1311-3321 Н. Ненов, И. Димитрова-Дюлгерова, В. Миладинова, В. Илиев, А. Стоянова линк
Статия Химичен състав на ароматични продукти. 1. Градински чай български 2014 Научни трудове УХТ, т. 61, 2014, св. 1, 275 – 278 ISSN 1314-7102 Н. Ненов, И. Димитрова-Дюлгерова, В. Миладинова, В. Илиев, А. Стоянова линк
Статия Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied cases. 20. Basil (Ocimum basilicum L.) английски 2014 Материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 2014, 140 – 143 Nenov N., V. Gochev, T. Girova, I. Iliev, I. Stoilova, A. Stoyanova
Статия Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees) английски 2011 Journal of Essential Oil Bearing Plants, v. 14, № 1, 2011, 67 – 75 Nenov N., V. Gochev, T. Girova, I. Stoilova, T. Atanasova, V. Stanchev, A. Stoyanova линк
Статия Пауловнията, източник на биологично-активни вещества. 6. Етерично масло от цветове български 2011 Научни трудове УХТ, т. 58, 2011, св. 2, 89 – 93 Дамянова С., И. Костова, С. Тодорова, Р. Енчева, М. Ergezen, А. Стоянова
Статия Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. 5. Плодове от кориандър (Coriandrum sativum L.) български 2010 Научни трудове УХТ, т. 57, 2010, св. 1, 363 – 368 Атанасова Т., В. Гочев, Т. Гирова, И. Стоилова, Н. Ненов, М. Стоянова, А. Стоянова
Статия Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн 3. Ориенталски тютюн български 2010 Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 2010, т. 49, серия 9.2, 86 – 91 Иванова Т., В. Попова, С. Дамянова, С. Ташева, А. Стоянова, Т. Атанасова, Д. Дамянова линк