uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йордан Атанасов Бадев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Непрекъснато измерване на концентрацията на етилов алкохол при различни ферментационни процеси за целите на автоматичния контрол и управление. български 2011 Лозарство и винарство, №3, 37-41. Стойчев Ж., Й. Бадев.
Статия Изследване на определящите технологични показатели на процеса на оцетнокисела ферментация в непрекъснат режим при производството на винен оцет. български 2011 Научни трудове на УХТ, т. LVІІІ, св.3, 163-168 Стойчев Ж., Й. Бадев, Р. Мишков, П. Маджарова.
Ръководство за лабораторни упражнения Автоматизация на произвоствените процеси български 2011 Академично издателство на УХТ-Пловдив. Пето преработено издание, декември 2011 ISBN 978-954-24-0188-9 Никола Гинов, Жеко Стойчев, Веселин Станчев, Йордан Бадев, Чавдар Дамянов, Веселин Начев,Таня Титова, Божидар Марков, Стоянка Маджарова
Ръководство за лабораторни упражнения Автоматизация на произвоствените процеси български 2011 Академично издателство на УХТ-Пловдив. Пето преработено издание, декември 2011 ISBN 978-954-24-0188-9 Никола Гинов, Жеко Стойчев, Веселин Станчев, Йордан Бадев, Чавдар Дамянов, Веселин Начев,Таня Титова, Божидар Марков, Стоянка Маджарова
Статия Автоматизация на технологични процеси. І. Едноконтурни системи с типови регулатори. български 2010 Второ съкратено, коригирано и допълнено издание, П., УХТ Драготинов И., И. Ганчев, Ж. Стойчев.
Статия Управление и интензификация на процесите при производството на ябълков оцет в непрекъснат режим. български 2010 Хранително-вкусова промишленост, №2, 46-49. Стойчев Ж., Й. Бадев, Р. Мишков.
Статия Обобщен критерий за управление и оптимизация на процеса на оцетнокисела ферментация. български 2010 Научни трудове, САИ, т.І, 97-100. Стойчев Ж., С. Актерян, Й. Бадев, Б. Миленков.
Статия Моделиране и управление на процеса на оцетнокисела ферментация в непрекъснат режим. български 2010 Научни трудове на УХТ, т. LVІІ, св.2, 267-272. Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев, П. Маджарова.
Статия Повишаване рентабилността при производство на ябълков оцет чрез управление на процеса в непрекъснат режим. български 2010 Хранително-вкусова промишленост, №10, 51-54. Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев.
Статия Избиране размера на MLP невронни мрежи за класифициране на вектори. български 2010 Хранително-вкусова промишленост, т.LVІІ, св.2, 250-255, 2010 Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев.